Eslöv

Om föreningen

Föreningen Norden är en ideell organisation som värnar om den nordiska gemenskapen, bl.a. genom utbyte av kulturella möten mellan de olika nordiska länderna. Eslövsavdelningen bildades 30 november 1942 och har vänorter i såväl Danmark (Rudersdal), Norge (Asker), Finland (Jakobstad) som Island (Gardabaer).

Vår verksamhet består i t.ex. olika föreläsningar, utfärder, resor till de olika vänorterna i samband med de  vänortsträffar som äger rum vartannat år.  Sommaren 2014 anordnade vi vänortsmöte med deltagare från samtliga de nordiska vänorterna jämte en deltagare från Färöarna och sommaren 2016 var det vänortsmöte i Jakobstad, Finland. 2018 skulle vi haft vänortsmöte i Asker, Norge men det blev tyvärr inställt.
2020 planerades ett vänortsmöte på Island. På grund av Covid-19 har detta blivit inställt och beräknas i stället att genomföras i juni 2021.
Eftersom pandemin fortsätter blir det inte heller 2021 något vänortsmöte.

Om du inte redan är medlem, är du välkommen att bli det.

Medlemsavgiften för 2020 är 175 kr. Om redan en i familjen är medlem så är avgiften endast 50 kr per person för övriga i familjen. De ska dock bo på samma adress.

Här kan du registrera dig som medlem.